Algemene Voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland van toepassing, gedeponeerd onder nummer 21/2019 bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden. Onze voorwaarden kunnen hier worden gedownload.

VRAGEN? SPREEK MET EEN MEDEWERKER.